Çocuğa karşı Şiddet Küresel Araştırması

17 Temmuz 2009

Çocuğa karşı Şiddet Küresel Araştırma Raporu: English

Türkiye’nin Araştırma Soru Kağıdına Yanıtı: English

Küresel Rapor ve takibi ile ilgili BM web sitesi: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm