ÇOÇA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi

11 Mart 2014

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi (2012 – 2013)

http://www.cocukcalismalari.org/project/toplumsal-cinsiyet-esitligi-2012-2013/

Proje Hakkında

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinin devamı niteliğindedir. Çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çocukların ebeveynlerine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla başlamıştır. Proje kapsamında okullarda yürütülen çalışmalarla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılmıştır. Proje İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

Proje Amaçları

Çocuklara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ile mücadele etmek için;
Okullardaki Rehber ve Psikolojik Danışmanları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlendirmek ve onlarla proje faaliyetlerinde işbirliği yapmak,
Çocuklar için hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği temalı eğitsel oyunları yaygınlaştırmak ve etkisini ölçmek,
Çocukların toplumsal cinsiyet algılarının gelişmesinde ailelerin etkisini ve ailelerin konuya ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak,
Okullarda ailelere yönelik bilgi ve farkındalık artırıcı eğitsel çalışmalar yapmak.

PDR’lere yönelik Eğitim

-İstanbul’daki 32 farklı ilçeden 35 Rehber ve Psikolojik Danışmanın katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Ekim 2012’de 3 günlük bir eğitim yapılmıştır. Eğitimlerin ardından 35 Rehber ve Psikolojik Danışman ile proje faaliyetlerinde işbirliği yapılmıştır. Eğitim programı ve içeriği ile ilgili daha fazla bilgi için bu kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Download (PDF, 1.73MB)

Eğitim Materyallerinin Yaygınlaştırılması ve Etkisinin Ölçülmesi

İstanbul’un farklı ilçelerindeki 25 farklı okulda 300’den fazla ilkokul öğrencisi ile Mesela Sokağı, 300’den fazla ortaokul öğrencisi ile Neden Olmasın oyunu oynanmıştır. Bu oyunların ölçme ve değerlendirme çalışması, Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikalar Merkezi Derneği (SOGEP) tarafından yürütülmüştür. Değerlendirme çalışması için 546 çocuk ile anket, 27 çocuk ile odak görüşmeler yapılmıştır. Oyunların etkisinin değerlendirildiği rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Download (PDF, 914KB)


Ebeveynlere Yönelik Araştırma

Çocukların cinsiyet rollerine dair algılarının şekillenmesinde ailenin rolünü ve ebeveynlerin bu konuya bakış açılarını ortaya koymak amacıyla yapılan araştırma aynı zamanda proje kapsamında, rehber öğretmenlerin ailelerle cinsiyet eşitliğini konuşabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan görsel eğitim materyaline alt yapı oluşturmak amacını da taşımaktadır. Araştırma, İstanbul’da çeşitli ilçelerdeki okullarında 71 ebeveyn (35 baba, 36 anne) ile yapılan bireysel görüşmeler yoluyla yapılmıştır. Araştırma raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

GDE Error: Requested URL is invalid

“Bizim Ailede Olmaz” filmi

Araştırma bulgularından yola çıkılarak; ebeveynin davranışlarının ve yaklaşımının toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkisi üzerine düşünmesi ve bu konudaki kalıpyargıların eşitsizlik yarattığının farkına varması hedefiyle, özellikle ebeveyn eğitimlerinde kullanılmak üzere “Bizim Ailede Olmaz” isimli animasyon film hazırlanmıştır. Animasyon filmin ebeveynlere yönelik eğitsel çalışmalarda kullanımına rehberlik etmek için bir kılavuz hazırlanmaktadır. Filmi buradan izleyebilirsiniz.