ÇHS Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OP3) STÖ Bilgilendirme Toplantısı

19 Kasım 2012

                                

ÇHS Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OP3) STÖ Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Tarih ve zaman: 20 Kasım 2012, Saat 10h00-12h00

Geriplan: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 19 Kasım 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Protokol 28 Şubat 2012’de Cenevre’de ve daha sonra New York’ta Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin imzasına açıldı.

Türkiye, çocukların insan haklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak 24 Eylül 2012′de İhtiyari Protokolü imzalamıştır. En kısa zamanda gerekli ulusal yasal değişiklikler yapılarak Protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi hem uluslararası arenada Türkiye’nin saygınlığını arttıracak hem de çocukların haklarının hayata geçmesine katkıda bulunacaktır.

İhtiyari Protokol, benzeri tüm uluslararası insan hakları mekanizmalarına bireysel başvuru hakkı tanıyan sözleşmelerde olduğu gibi aşağıdaki hususları içermektedir:

•             Sadece ÇHS’ye, protokollerine ve Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü’ne taraf devletler’den gelen bireysel başvurular BM Çocuk Hakları Komitesi tarafından incelenebilir;

•             Sadece ÇHS’de garanti altına alınmış yasal hakların ihlali incelenebilir;

•             Ulusal hak arama yollarının tümü tüketildiğinde ve başka bir uluslararası yasal hak arama yoluna başvurulmadı durumlarda BM Çocuk Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru yapılabilir;

•             Bir ya da daha fazla çocuk hakkın ihlali ile ilgili başvuru yapabilir;

•             Üçüncü şahıslar ya da tüzel kişiler çocukların bilgilendirilmiş onayı bulunmadan çocuklar adında başvuru yapamazlar;

•             Üçüncü şahıslar ya da tüzel kişiler çocuğun ya da çocukların yüksek yararına hareket ettiklerini kanıtlayabilirlerse çocuklar adına başvuru yapabilirler.

Bir kişinin yasal hakları ancak hak arama yolları ve adalete erişim mekanizmaları varsa anlamlıdır. Bu nedenle uluslararası düzeyde Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS) hariç tüm insan hakları sözleşmelerinin bireysel hak arama ve adalete erişim mekanizması bulunmaktadır. Çocukların, ÇHS çerçevesinde, yasal olarak sahip oldukları haklara dair uluslararası bir mekanizmanın olmaması ve Türkiye gibi ÇHS’ye taraf 193 devletin kendi ülkelerinde çocuklar için hak arama yolları ve adalete erişim mekanizmaları oluşturmalarında asgari standartların belirlenmesi için ÇHS’ye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü oluşmuştur.

Çocukların hakları hayata geçmesine katkıda bulunması amacıyla ÇHS çerçevesinde bir bireysel başvuru sistemi oluşturmak için ihtiyari protokol oluşturulması 2009 yılında Birleşmiş Milletlere üye tüm devletler tarafından kabul edildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir çok ülke bu İhtiyari Protokol’ün yazılmasına doğrudan katkı vermiş ve İhtiyari Protokol’ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunmuşlardır. Yani, Türkiye bu İhtiyari Protokol’e başından itibaren destek vermiş ve böylece çocukların yasal haklarının diğer insan hakları sözleşmelerinde olduğu gibi bir uluslararası adalet makanizmasına kavuşmasını sağlamıştır.

ICC, ÇHS’ye taraf Devletlerin bu protokolu onaylaması ile ilgili lobi çalışmaları yapmak üzere kurulan uluslararası koalisyonun üyesidir.

Toplanti konusu ve icerigi: CHS Bireysel Basvuru Ihtiyari Protokolunun tanıtılması ve Turkiye’nin onaylama surecinin hizlandirilmasi icin savunuculuk ve lobi faaliyet onerilerinin tartisilmasi

Konuşmacı: Anita Goh, Uluslararası Koalisyonun Genel Koordinatoru (Türkçe çeviri vardır)

Gündem:

10h00 – 11h00   İhtiyari Protokolün tanıtımı, Uluslararası Koalisyonun yanıtımı, uluslararası ve diger ülkelerdeki faaliyetler

11h00 – 12h00   Sorular ve yanıtlar, Türkiye’nin OP3’yi onaylaması için savunuculuk ve lobi konulu tartışma