‘Cezaevlerinde 2 bin 331 çocuk tutuklu ve hükümlü var’

21 Kasım 2013

T24 / 21.11.2013
Hülya Karabağlı/ ANKARA

893 bin çocuk, çoğunluğu tarımda, sanayide ve evde kayıtsız çalışırken çalışan çocukların yüzde 50,2’si okula gidemiyor.

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, çocukların fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürü karşısında yaşadıkları ve bunlara karşı korunmaları için Meclis araştırması istedi. Meclis araştırmasında çocukların mevcut eğitim, sağlık ve barınma durumlarına da yer verildi.

Buna göre, cezaevlerinde yaklaşık 2 bin 331 çocuk tutuklu ve hükümlü var. 893 bin çocuk, çoğunluğu tarımda, sanayide ve evde kayıtsız çalışıyor. Çalışan çocukların yüzde 50,2’si okula gidemiyor. 2006 yılı SGK İstatistiklerinde zorunlu sigorta kapsamında ücretli olarak çalışan (14-17 yaş) çocukların sayısı 14 bin 161 iken, 2012 yılında 62 bin 925’e yükseldi. Meclis araştırmasında Gündem Çocuk tarafından hazırlanan Rapora da yer verildi. Rapora göre, Gezi Parkı eylemlerinde Türkiye genelinde en az 294 çocuk gözaltına alındı ve fişlendi. 0-18 yaş arasında her yaştan çocuk, özellikle fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı’
Levent Tüzel’in araştırma önergesi şöyle:

Türkiye nüfusunun yüzde 30’unu 0-19 yaş gurubu oluşturuyor

Türkiye nüfusunun yüzde 30’unu 0-19 yaş grubu oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim oranı % 60 iken, ortaöğretimde de oran yüzde 65 civarındadır. Kırsal kesimde yaşayan çocukların okula gidememeleri ve devam sorunu varlığını korumaktadır. Türkiye’de henüz çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinden tam ve ücretsiz yararlanması dahi sağlanamamıştır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak, çocuk bakım hizmetleri, kreş ve yuvalar kamusal bir hizmet sosyal hak olarak devlet tarafından sağlanması gerekir.

Çalışan çocukların yüzde 50.2’si okula gitmiyor

TÜİK 2012 Çocuk İşgücü Anketi’ne göre, 893 bin çocuk, çoğunluğu tarımda, sanayide ve evde kayıtsız çalışmaktadır. Çalışan çocukların % 50,2’si okula gitmemektedir. 2006 yılı SGK İstatistiklerinde zorunlu sigorta kapsamında ücretli olarak çalışan (14-17 yaş) çocukların sayısı 14 bin 161 iken, 2012 yılında 62 bin 925’e yükselmiştir. Hükümetin ucuz istihdam stratejisi ve yoksulluk, çocuk işçiliğini beslemektedir. Eğitimde 444 sistemi bunun zeminini yaratmaktadır.

55 çocuk iş cinayetinde öldü

Çocuk emeği sömürüsü ve iş cinayetleri denilince, 14 Mart 2013’te Adana’da haftalığı 100 TL’ye çalıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışarak ölen 13 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Yıldız hatırlanacaktır. Mahkemece Babasına, taksitle 25 bin lira ödenmesine karar verilmesi daha da vahimdir. Ekim 2013 itibariyle 55 çocuk iş cinayetlerinde ölmüştür.

2 bin 331 çocuk tutuklu ve hükümlü

Cezaevlerinde yaklaşık 2 bin 331 çocuk tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu 15-17 yaş grubundadır. Türkiye’de çocuklar bir örgüt ya da siyasi parti mensubu sayılabilmekte, erişkin insanlar gibi “siyasi suçlu” olarak yargılanabilmektedir. Yargılama çocuk mahkemelerinde yapılsa dahi bu süreç çocuk hakları gözetilmeden yürütülmektedir.

Gezi eylemlerinde 294 çocuk gözaltına alındı

Gündem Çocuk tarafından hazırlanan Raporda, Gezi Parkı eylemlerinde Türkiye genelinde en az 294 çocuk gözaltına alınmış, fişlenmişlerdir. 0-18 yaş arasında her yaştan çocuk, özellikle fiziksel ve psikolojik şiddete bolca tanıklık etmiş ve şiddet deneyimi yaşamıştır.”

181 bin çocuk gelin var

Türkiye’de sadece her üç kadından biri 18 yaşından önce anne olmaktadır. 2011 yılında 20 bin ailenin, 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için mahkemelerde dava açmıştır. 444 eğitim sistemiyle birlikte okurken evlenenlerin eğitime devam edebilmesine dair yasal düzenleme yapılmıştır. Tüm bunlar “çocuk gelin” trajedisini büyütmektedir. 2012 TÜİK verilerine göre, 181 bin çocuk gelin bulunmaktadır.

Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları yüzde 45 artış

Devlet yurtlarında, okul ve yuvalarda taciz ve şiddet iddiaları gündeme gelmektedir. Eğitim Sen’in Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler, Emniyet Çocuk Büroları ile Adli Sicil Bültenlerinden derlediği verilere göre, tecavüz, taciz, cinsel istismar gibi cinsel saldırı suçlarında 2012’de yüzde 45 oranında artış yaşanmıştır.

200 bine yakın çocuk sokakta yaşıyor

Ülkemizde 42 bin çocuğun sokakta yaşadığı ancak gayri resmi rakamlarla 200 bine yakın çocuğun sokakta yaşamını sürdürdüğü belirtilmektedir.