Bu okul Türkiye’de ilk ve tek

22 Ekim 2012

 

Haber 7 / 22.10.2012

 

Çocuklara haklarını öğretmek amacıyla 2010 yılında kurulan ve 20 bin çocuğa eğitim veren Çocuk Hakları Masası, okula dönüştürüldü.

 

Türkiye’de ilk ve tek olarak İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyete başlayan Çocuk Hakları Masası, kuruluşundan itibaren 20 bin çocuğa ulaşarak ‘Çocuk hakları’ konusunda eğitim verdi.Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi’nce okula dönüştürülen Çocuk Hakları Masası, daha fazla çocuğa ulaşarak kendinden daha emin, haklarını bilen ve koruyabilen bireyler yetiştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda hergünİzmit’teki ilköğretim okullarından taşımalı sistemle getirilen bir grup öğrenci, verilecek eğitimle haklarını öğrenecek.

Çocuk hakları eğitimi konusunda bugüne kadar verilen eğitimlerde sadece çocuklar değil aileleri de bilinçlendi. Anne babalarına çeşitli yerlerde eğitim seminerleri verildi. Babalar kahvehane ve toplantı yerlerinde, 5 bin kadın da İSMEK kurslarında eğitim gördü. Ayrıca Çocuk Hakların Sözleşmesinin maddeleri, çocukların anlayabileceği bir dille yazılarak broşür olarak basıldı. Daha sonra ise genişletilerek kitapçık haline getirildi.

Verilen eğitimle belli bir farkındalığa ulaşan çocuklar, artık herhangi bir konuda nereye başvuracaklarını, haklarını nasıl arayacaklarını, anne ve babalarından neyi talep edip neyi etmeyeceklerini biliyorlar.

Öte yandan380 çocuğa barınma, sosyal güvenlik ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verildi. 800 çocuğa eğitim yardımı yapılmasında yardımcı olundu. 67 ilköğretim okulunun tamamında da madde bağımlılığı, istismar ve şiddetle ilgili eğitimler verildi.

Kaynak: Ajanslar