Bu çocuklara yardım edebilirsiniz

26 Şubat 2010

 

Hürriyet  / 22.02.2010

Bugün Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü yani çocukluğunu yaşaması gereken bir dönemde bu amansız hastalıkla mücadele eden çocukların günü.

22 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü’nde küçük bedenlerinde büyük bir hastalıkla savaşan çocuklara yardım edebilirsiniz. Yardımlarınız sadece bağış yoluyla değil LÖSEV’in etkinliklerine katkıda bulunarak da olabilir. Konuyla ilgili görüştüğümüz LÖSEV yetkili departmanı neler yapabileceğiniz konusunda bilgi verdi.

22 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü’nde LÖSEV olarak ne tür çalışmalarınız olacak?

LÖSEV, tüm dünyada faaliyet gösteren ICCCPO (Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Ebeveyn Örgütleri Konfederasyonu) üyesi ve World Child Cancer (Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Vakfı)’nın destekçisidir.

Dünya kamuoyunun dikkatini Çocuklarda Kanser olgusuna çekmek, hızla artan çocukluk çağı lösemisi ve diğer kanser vakaları hakkında bilinçlendirmek, deneyimleri paylaşmak, ortak çözüm yolları üretmek ve kansere yol açan olası tehlikelere karşı uyarmak amacıyla tüm dünyada Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü etkinlikleri düzenlenmektedir.

• LÖSEV Kardeş Okulların işbirliği ile binlerce öğrencide yaratılacak farkındalık ile konuya dikkat çekilerek, sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlanacak.

• Hastane ziyaretleri ile bugünü hastanede geçiren çocuklarımıza moral etkinlikleri düzenleyecek.

• Yine bu güne özel olarak Şubat ayı sonuna kadar LÖSEV resmi internet sitesinde duyarlı insanlarımız tarafından kanser hastası çocuklarımıza bırakılacak mesajlar için bir sayfa oluşturuldu.  Arzu edenler bu önemli günde onlara umut ve moral vermek için tıklayarak güzel dileklerini paylaşabilecekler.

• Türkiye’den 46 okulumuzun katılımıyla şiir kompozisyon, resim, afiş sergisi ve yarışmaları, okul gazete dergileri için röportajlar, kanser sunum ve seminerleri, slayt gösterileri, okul panolarında bilgilendirici yazı, görsel ve afişlerin sergilenmesi, kermesler ve LÖSEV-Ispanak ürünleri ve LÖSEV Tanıtım stantlarının kurulumu ve seminerler gibi bir çok etkinlik hayata geçiriliyor.

Tüm bu çalışmalar ışığında LÖSEV ve kardeş okullar işbirliği sayesinde binlerce öğrenci için yaratılacak farkındalık ile konuya dikkat çekilecek. Kardeş okullarda bu güne özel yapılan etkinliklerle özellikle öğrenciler kanserden korunma yöntemlerini öğrenecek, araştıracak, sağlıklı beslenme, spor gibi aktivitelerle kanserden korunma yollarına ilişkin bilgiler kazanarak bu savaşta bir adım öne geçecekler. LÖSEV bu proje ile kanser konusunda okullarımızın aynı amaç etrafında toplanmasına önderlik etmiş ve binlerce çocuğumuza bu yolla ulaşmıştır.

Herkese çevresindekileri bilinçlendirebilir

Yardım etmek isteyenler nasıl katkıda bulunabilir?

Toplumsal sorumluluk sahibi her birey, içinde bulunduğu çevrenin de bilgilenmesini sağlayabilmek için konuyu gündeme getirmeli, çevresini bilinçlendirmelidir. Bir çocuk ebeveyni iseniz çocuğunuzun okulunun bu etkinliklere katılımında aracı olabilir ya da sizler de etkinliklere bizzat katılabilirsiniz. Çalıştığınız kurumda duyarlılık yaratabilir, kurumunuz aracılığıyla kitleleri harekete geçirebilirsiniz. Siz bir üniversite öğrencisi iseniz okulunuzda bir seminer düzenlenebilmesi için çalışmalar başlatabilirsiniz.

Her birey LÖSEV Gönüllü Üyesi olarak, kansere karşı yürütülen çalışmalar hakkında güncel ve doğru bilgiler alarak, kanserden korunma yöntemlerini öğrenebilir, başta kendiniz olmak üzere tüm çevrenizde sağlıklı yaşam tarzı olarak benimsenmesini sağlayabilirsiniz.

LÖSEV Çocuklar için neler yapıyor? Ne zaman devreye giriyor?

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı 1998 yılında kurulduğunda çalışmalarına 35 çocuğa hizmet götürmekle başladı. Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 6600 çocuğumuza ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetleri ulaştırmaktadır.

• Yüzde 87’si yoksul ailelere mensup çocuklarımızın hayat standartlarını yükselterek, iyileşme süreçlerini hızlandırabilmek için onların ailelerine de tüm yıl boyunca maddi manevi katkılar sağlanmaktadır.

• Aynı yardımların yanı sıra nakdi düzenli yardımlar da ailelere ulaştırılmaktadır.

• Tedavi süreçlerinde protein ile beslenmeleri çok önemli olan çocuklarımıza yıl boyunca düzenli et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri yardımı yapılmakta, bu ürünler evlerine dek ulaştırılmaktadır.

• Yine yıl içinde çocuklarımız için birçok etkinlik, gezi ve organizasyon düzenlenerek tedavide ilaç kadar önemli olan moral değerleri yükseltilmektedir.

• LÖSEV Lösemili Çocuklar Ana ve İlköğretim Okulunda verdiği eğitimlerle lösemiyi yenmiş çocuklarımızı yarınlara hazırlarken gençlerimize eğitim ve mesleki olanaklar sunmaktadır.

Herkesin bir desteği mutlaka olacaktır

Normal bir vatandaş LÖSEV’e nasıl katkıda bulunabilir, nereye bağış yapabilir?

LÖSEV 11 yıldır çalışmalarını toplumun her kesiminden aldığı destekleri lösemili çocuk ve ailelerimize ulaştırarak hayata geçirmektedir. Bu sebeple halkımızın bireysel katkılarının yanı sıra kurumlarımızın yaratacağı fayda da çalışmalarımızın sağlıklı sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Okullarımızda öğrencilerimizin destekleri ile kurulan LÖSEV Stantlarından, ürettiği hizmet ve ürünü ile katkı sağlayan firmamıza, fikirleri ile katkıda bulunan bağışçımızdan, kendi çocuğunun oyuncaklarını çocuklarımıza ulaştırılmasını sağlayan bağışçılarımıza kadar “LÖSEV için herkesin yapacağı bir destek mutlaka vardır”.

Tüm bankaların LÖSEV ortak hesap numarası vardır. Bu hesaba yapılacak 1 Liralık bağış çocuklarımızın ücretsiz tedavi hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Sadece bağış yapmak değil de gönüllü üye olmak isteyenler LÖSEV’de çocuklara nasıl bir yardımda bulunabiliyor?

Sağlanan faydanın bağış yapmak anlayışı ile sınırlı kalmaması, her fikrin bile bizler için ne kadar değerli olduğunun ifade edilebilmesi için gönüllü üyelik vakfımız için çok değerlidir. Vakfımıza bağış yapsın ya da yapmasın her bireyi büyük LÖSEV Ailesinin bir üyesi olarak görmek isteriz. Bu sebeple gönüllülük çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Gönüllü üyelik için LÖSEV’in resmi internet sitesi www.losev.org.tr den üye kayıtlarını takip eden süreçte, gönüllülerimize yapılan tüm çalışma, etkinlik, organizasyonlar ile duyurular gönderilmektedir. Bu çalışmalara gönüllülerimizin de katılımı için duyurular yapılmaktadır. Yine gönüllülerimize kanser ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirmeler, seminer ve diğer duyurular bu yolla iletilmekte, bilinçlendirme çalışmaları etkin olarak sürdürülmektedir.

Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 5000 çocuk kansere yakalanıyor

Türkiye’de kanser hastası çocukların sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye’de ve Dünya’da her yıl binlerce çocuk kansere yakalanıyor. Çocukluk çağındaki kanser vakalarınınyüzde 35’ini lösemiler oluşturuyor ve birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 5000 çocuk kansere yakalanıyor. Bunların 1200–1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılında yayınladığı raporda Türkiye’nin de içinde olduğu ülkelerde 2020 yılına kadar kanser vakalarının yüzde 50 oranında artacağına dikkat çekiyor.

Kanserli çocukların ve ailelerinin yaşadığı en büyük sorunlar nelerdir?

Bugün Lösemi hasalığının tedavisinde çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Büyük illere göç eden, parçalanan aileler hastane bahçelerinde, gecekondu kömürlüklerinde yıllarca yatan annelerin sıkıntıları, parasızlıktan tedaviyi yarıda bırakarak çocuğunu ölüme terk eden babalar maalesef hepimizin utancıdır. Ayrıca ülkemizde hastanelerimizdeki yatak sayısının yetersizliği ciddi bir sorundur. Çocuğu kanser teşhisi alan aile evladını hastaneye yatıramayarak, maddi sıkıntılar içinde eve geri dönmektedir.

Ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılarda yakın çevrelerini kaybetmelerine sebep olmaktadır. Manevi desteğe en çok ihtiyaç duydukları dönemde ailenin yapayalnız kalması en büyük sorunlardan birisidir. Bizim hastalarımızın yüzde 87’inin gelir düzeyi,  asgari ücret ve altı yüzde12’nin ise hiçbir güvencesi yoktur. Bu koşullarda geçinemeyen ailelerin tedavisi bu kadar pahalı bir hastalıkla tek başlarına mücadele etmeleri imkânsızdır.

Tedavi esnasında eğitimlerine ve çocukluklarına ara veren yavrularımız zor ve sıkıntılı zamanlar yaşamaktadır. Maskeleri ve dökülen saçları yüzünden çevre tarafından dışlanmaktadırlar. Eğitime ara vermeleri sebebiyle eğitim hayatları sekteye uğramakta, öğrenimleri aksamaktadır. Kalabalık ortamlardan uzak durması ve sağlığa uygun ortamlarda bulunması gereken çocuk gittikçe tek başına kalmakta sosyal ve bireysel olarak gelişimi büyük zarar görmektedir.

Çocuğu kanser hastası olan ailelere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Öncelikle bu hastalığın tedavi sürecinde olan ailelerin moral değerleri yüksek tutmaları gerekmektedir. Tedavide yüksek moral değeri ilaç kadar önemlidir. Tıptaki son yeni gelişmeler ışığında tedavideki başarı oranları çok yükselmiştir.
Bu sebeple ailelerin tüm bu gelişme ve bilgiler ışında bilinçli şekilde duruma adapte olmaları, vakfımızla iletişime geçerek maddi manevi desteklerden yararlanmaları çok önemlidir.

Kansere karşı ne tür önlemler alınmalı? Çocuklarımızı nelere dikkat ederek korumalıyız?

Kanser ve türevi hastalıkların henüz tam sebepleri bilinmemekle birlikte genetik yatkınlıklar, beslenme, kansorejen (tarım ilaçları, hormonlar, sigara vs.) zararlılardan korunma yöntemleri ile kanserin alınacak tedbirlerle önlenebilen bir hastalık olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi bunlar içinde en önemli olanlardan biridir. Okul kantinlerinde ve marketlerde satışa sunulan hazır gıdalardan uzak durarak, evde üretilen yiyeceklerle beslenmeleri, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeleri çok önemlidir.
Sağlıklı ortamlarda, temiz havada, spor yapma alışkanlıklarının da geliştirilmesi ile birçok hastalığın olduğu gibi kansere karşıda çok önemli alınması gereken önlemlerdir.