BM’den çocukların eğitimine ilişkin önemli veriler

16 Ekim 2012

 

Milliyet / 16.10.2012

 

İlköğretim çağındaki 250 milyon çocuk okuma yazma bilmiyor.

 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), dünyada her 5 çocuktan 1’inin ilkokulu yarıda bıraktığını,  okul çağındaki 61 milyon çocuğun okula gitmediğini ve okul çağındaki 250 milyon  çocuğun okuma yazma bilmediğini açıkladı.

 

UNESCO, 2000’de Dakar’daki Dünya Eğitim Forumu’nda 164 ülkenin  katılımıyla kabul edilen “Herkes İçin Eğitim 2015” hedefleriyle ilgili bir rapor  yayımladı.

 

Araştırmaya imza atanlardan François Leclercq’in açıkladığı rapora göre,  gelişmiş ülkelerde 5 yetişkinden 1’i, iş hayatı için yeterli donanıma sahip  değil.

 

Dünya genelinde son 2 yıldır 61 milyon çocuk okula gitmiyor ve gelişmekte  olan ülkelerde her 5 çocuktan 1’i ilkokul eğitimi yarıda bırakıyor. Okula giden  ya da gitmeyen ilköğretim çağındaki 250 milyon çocuk da henüz okuma yazma  bilmiyor.

Yetişkinler de eğitimlerini yarıda bırakıyor

UNESCO raporuna göre, eğitim fırsatları sayesinde yeniden ortaöğrenime  başlayan 71 milyon yetişkin de derslerini takip etmeyerek bu şansı iyi  değerlendiremedi.

 

Fakir ülkelerde tüm çocukların ilköğretimi tamamlayabilmesi içinse, 14  milyar liraya (8 milyar Dolar) ihtiyaç duyuluyor.

 

UNESCO raporunda ayrıca, bireylerin eğitimi için harcanan her kuruşun,  ekonomik büyümeye olumlu yansıyacağının ve uzun vadede eğitimin ülke  ekonomilerine katkıda bulunacağının altı çizildi.

 

UNESCO’nun “Herkes İçin Eğitim 2015” hedefleri kapsamında, dünyada okur  yazarlık oranının kadın ve çocuklarda yüzde 50 artırılması, kız çocukların temel  eğitime ulaşmasının kolaylaştırılması gibi hedefler öne çıkıyor.