“BM Kadın” tarafından dünyadaki kadınların durumuyla ilgili ilk rapor yayınlandı

6 Temmuz 2011

Evlilikte tecavüz cezalandırılmıyor!

“BM Kadın” tarafından dünyadaki kadınların durumuyla ilgili ilk rapor yayınlandı. Raporda, 127 ülkenin evlilikte tecavüzü cezalandırmadığına dikkati çekildi. 61 ülkenin de kadına kürtaj hakkını sınırladığı ve ayrıca genel kural haline gelmiş biçimde kadınlara erkeklere nazaran yüzde 10 ile yüzde 30 daha az maaş verildiği ortaya koyuldu.

NTVMSNBC

NEW YORK – 1 Ocak 2011’de göreve başlayan BM Kadın, dünyada kadın haklarına ilişkin var olan BM organlarından birçoğunun faaliyetlerini aynı çatıda toplayan yeni bir BM kurumu. Şili’nin eski devlet başkanı Michelle Bachelet tarafından yönetilen BM Kadın’ın raporunda, ”Kanunlar bakımından önemli ilerlemelere rağmen milyonlarca kadın hala yaşamlarında şiddete maruz kalıyor ve bu şiddet genellikle eşleri tarafından uygulanıyor” ifadesi kullanıldı.

Bu ilk yıllık raporda, ”600 milyon kadın, çok güvenli olmayan kötü işlerde yasal olmayan koşullarda çalıştırılıyor” denildi.

Raporda, kadınlara yönelik suçların ifşa edilmemesinin bütün bölgelerde ciddi sorun olduğuna işaret edildi.

Cinsel şiddettin asırlardır savaş silahı gibi kullanıldığı hatırlatılan raporda, cinsiyetler arasındaki eşitlikle ilgili kanunun, kadınların adalete ulaşmasının temelini oluşturduğuna dikkati çekildi.

”Dünyada kadınların ilerlemesi” başlıklı raporda, bazı ilerlemelerin de kaydedildiği, kadınların karar almada geçmişte hiç olmadığı kadar etkilerinin bulunduğu, bunun da kadın haklarının sadece siyasi ve medeni değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda haklarının tanınmasında artışa işaret ettiği vurgulandı.

186 ülkenin kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını öngören konvansiyonu imzaladığı belirtilen raporda, 173 ülkenin annelik yardımını garanti altına aldığı, 139’unun cinsiyetler arasında eşitliği kabul ettiği ve 125’inin de evlilik içi şiddeti gayrimeşru kabul ettiği kaydedildi.