BM Çocuk Hakları Komitesi Yeni Genel Yorumu Zararlı Geleneksel Uygulamalar ile ilgili

6 Kasım 2014

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 45. Maddesinin (d) bendinde ‘Komite, bu Sözleşmenin 44. ve 45. Maddeleri uyarınca alınan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa taraf Devletlerin yorumları ile birlikte Genel Kurul’un dikkatine sunulur’ ifadesi yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında Genel Yorumların Sözleşme’nin maddelerinin anlaşılması ve izlenmesi açısından ne denli önemli olduğu da görülmektedir.

Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumları Sözleşme’nin daha iyi uygulanması için yasal açıdan yetkin, buyurucu ve yönlendirici kılavuzlardır.

Bu bağlamda zararlı geleneksel uygulamalar ve çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki genel yorum erken/zorla evlilikler de dahil pek çok konuda hak temelli çözümler için yol göstericidir.

Not: Ingilizce aslından yakında Türkçe çevirisi ICC tarafından yayınlanacaktır

Download (DOC, 157KB)