BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumlarına Konularına Göre Ulaşabilirsiniz!

17 Nisan 2014

Genel Yorum No. 1 Eğitimin Amaçları
Genel Yorum No. 2 Bağımsız İnsan Hakları Kurumları
Genel Yorum No. 3 HIV/AIDS ve Çocuk Hakları
Genel Yorum No. 4 Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi
Genel Yorum No. 5 Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Uygulama Önlemleri
Genel Yorum No. 6 Refakatsiz ve Ayrılmış Çocuklarla İlgili Olarak Menşe Ülkeleri Dışında Gözetilecek Hususlar
Genel Yorum No. 7 Erken çocuklukta çocuk haklarının uygulanması
Genel Yorum No. 8 Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı
Genel Yorum No. 9 Engelli çocukların hakları
Genel Yorum No. 10 Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları
Genel Yorum No. 11 Yerli halklara mensup çocuklar ve Sözleşme’de yer alan hakları
Genel Yorum No. 12 Çocuğun katılım hakkı
Genel Yorum No. 13, ÇHS Madde 19: Çocuğun şiddetin her türünden masun olma hakkı
Genel Yorum No. 14, ÇHS Madde 3, paragraf 1: Çocuğun yüksek yararının birinci planda dikkate alınması hakkı
Genel Yorum No. 15, ÇHS Madde 24: Çocuğun mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı
Genel Yorum No. 16: Özel sektörün çocuk hakları üzerindeki etkileri konusunda Devletin yükümlülükleri
Genel Yorum No. 17, ÇHS Madde 31: Çocuğun dinlenme, kendine ait zamanı değerlendirme, oyun, eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı

Genel Yorum No. 18 Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ile Çocuk Hakları Komitesi’nin zararlı uygulamalara ilişkin 31 ve 18 sayılı ortak genel tavsiyeleri/genel yorumları

Genel Yorum No. 20 Ergenlikte Çocuk Haklarının Uygulanmasına Yönelik Genel Yorum (2016)