Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Çocuk Hakları ve İş Dünyası / Ticaret ile ilgili hazırladığı Genel Yorum’a katkı çağrısı!

9 Nisan 2012

BM Çocuk Hakları Komitesi tüm ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden, işçi sendikalarından ve iş veren örgütlenmelerinden hem kavramsal ve uygulama deneyimleri ile ilgili bilgi notları için çağrı yaptır. Gönderilecek bilgi notlarında aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

  • Devletlerin Çocuk Haklarına dair Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri üzerine odaklanılmalı (örneğin Devletler iş dünyası ve ticareti ile ilgili neler yapmalı ki çocukların hakları hayata geçmiş olsun);
  • Genel Yorumda  bulunmasını / bulunmasının önemli olduğunu düşündüğünüz konuları, genel yorumun ana hatlarının bulunduğu evrakta olmayan, gözden kaçmış, çok tartışılmayan konuları içermesi, vaka örnekleri ya da çok bilinmeyen veriler/bilgileri içermesi önemlidir;
  • Mümkün olduğu durumlarda konu ile ilgili deneyimleri içermesi ve çocuk haklarına odaklanması.

Bunlara ek olarak, Komite, aşağıdaki yazım kılavuzuna uyulmasını salık veriyor:

  • Gönderilecek evrakların 5,000 kelimeyi (yaklaşık 10 sayfa) geçmemesi  A4 kağıda,  12 punto;
  • Komite’nin çalışma dillerinden birinde yazılması (İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca);
  • Kelime sayısı 3,500’ü geçen (yaklaşık 7 sayfa) evraklar için 500 keimeyi geçmeyen bir özet ve içindekiler kısmı olması;
  • Kişi ya da örgütlerin evraklarında adlarını, bağlı bulundukları kurumu ya da konu ile ilgili geçmişini belirten bir kapak sayfası;
  • Bu görüş alma çağrısı için yazılmış evraklar dışında konu ile ilgili ve Komite’nin dikkat etmesi gerektiği düşünülen kaynaklar da gönderilebilir; böyle kaynakların gönderilmesi esnasında 500 keimeyi geçmeyen bir özet ve yoksa içindekiler kısmı konması önemlidir;
  • Görüş bildirme için son tarih 20 Nisan 2012’dir.