Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2008 – 2011

6 Temmuz 2011

Genel Yorum No. 11 (2009) Yerli halklara mensup çocuklar ve Sözleşme’de yer alan hakları
Genel Yorum No. 12 (2009) Çocuğun katılım hakkı
Genel Yorum No. 13 (2011) Madde 19: Çocuğun şiddetin her türünden masun olma hakkı

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/GCs-11-12-13-2008-2011.pdf