Bakan Nimet Çubukçu öğrenim çağındaki çocuklar ile ilgili bir genelge yayınladı

1 Şubat 2011

İnternet Haber / 15.01.2011

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, çocuğun eğitim hakkını kullanmasının gelecek yaşamın şekillenmesinde en önemli adım olduğunun altını çizerek, mülki amirlerin ve milli eğitim müdürlüklerinin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların okullaşmasıyla ilgili her türlü tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Çubukçu, ”Öncelikle velileri ikna yoluna gitmeliler. Yapılan tüm çalışmalara rağmen çocuğunu okuluna göndermemekte ısrar eden velilerle ilgili olarak ilköğretim ve eğitim kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yürütülmeli” dedi.

Bakan Çubukçu, ”Öğretim Çağındaki Çocuklar” konulu yayımladığı genelgede, eğitime erişim ile ilgili kampanyalarla okula kayıtlı olmayan veya devam etmeyen çocukların okullaştırılması yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Buna rağmen özellikle kız çocuklarının okula devam etmediklerinin bilindiğini ifade eden Çubukçu, ”Mecburi öğretim çağında olan çocukların tamamının eğitim sürecine dahil edilmesi Bakanlığımızın temel yükümlülükleri içerisinde yer almaktadır” dedi.

İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olan ve kendisiyle eşinin sosyal güvencesi olmayan ailelerin şartlı eğitim yardımı ile desteklendiğini belirten Çubukçu, başta kız çocukları olmak üzere okullaşma oranının artırılmasının önemine değindi.

Çocuğun eğitim hakkını kullanmasının gelecek yaşamının şekillendirmesinde en önemli adım olduğunu vurgulayan Nimet Çubukçu, şunları kaydetti:

”Bu haktan mahrum kalan bir çocuğun kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini istenilen düzeye ulaştırması beklenemez. Bu nedenledir ki ilköğretim çağındaki çocukların okula devamları Anayasamız başta olmak üzere garanti altına alınmıştır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile çocuğun eğitim, bakım, sağlık ve barınması konularında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hükme bağlanmıştır. Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğun öncelikle aileleri ile irtibata geçilerek kendilerinden beklenilen uygun davranışı sergilemeleri istenmeli, uygun davranışı sergilemeyen ailelerle ilgili Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre gereği yapılmalıdır.”

Bu bağlamda Mülki Amirlerin ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların okullaşmasıyla ilgili her türlü tedbirleri alması gerektiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, ”Öncelikle velileri ikna yoluna gitmelerini, yapılan tüm çalışmalara rağmen çocuğunu okula göndermemekte ısrar eden velilerle ilgili olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli işlemin yürütülmesini, eğitim alanında koruyucu ve destekleyici işlemlerin yapılmasını önemle rica ederim” dedi.
Kaynak : http://www.internethaber.com/cubukcudan-ogrenim-cagindaki-cocuklar-genelgesi-321497h.htm#ixzz1ChCfnPQD