Allah’ın emri değil devletin ihmali

16 Eylül 2013

Evrensel / 16.08.2013

GÖÇ VAKFI ÇOCUKLARA YÖNELİK İHLAL RAPORUNU AÇIKLADI

Mustafa Mayda

Göç Vakfı, ocak ve nisan ayları arasında yaşanan çocuk ihlalleri raporunu tamamladı. Raporda, 4 aylık süre boyunca basın yayın organlarına 113 vakanın yansıdığı belirtilirken, bu vakalardan 175 çocuğun etkilendiğine dikkat çekildi.

İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu’ndaki başlıklardan biri yaşam hakkı. Bu başlıkta, yaşam hakkına yönelik ihlallerde devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 75 olay yaşandığı belirtiliyor. Yaşanan bu olaylarda hayatını kaybeden çocuk sayısı 73 iken, yaralanan çocuk sayısı ise 32.

EVLİLİKLER VE İSTİSMAR

Raporda erken yaşta evliliklere de değiniliyor. Rapora göre devletin ihmalinden kaynaklı 3 kız çocuğu erken yaşta zorla evlendirildi. Bu olaylar neticesinde ise 4 çocuk etkilendi. Çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüye alet edilmeleri ile ilgili 8 olay yaşandığı vurgulanan raporda, bu olaylardan 8 çocuğun etkilendiği ifade ediliyor.

Çocuğa yönelik şiddet vakalarında ihlaller ve ihmalkarlıklar devam ediyor. Ulaşılan verilere göre raporlama döneminde meydana gelen 4 olayda 6 çocuk şiddete uğradı.

Rapora göre, ihmal istismar başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 11 ayrı olaydan 23 çocuk etkilendi. Sonuç itibarıyla, Çocuğun Korunması Hakkı çerçevesinde 26 ayrı olayda yaşanan hak ihlallerinde devletin ihmali olduğu, yaşanan 1 olayda da devletin fiili ihlali olduğu görülüyor.
Çocuğa özgü adalet sistemi başlığında ise raporlama döneminde meydana gelen 8 olayda 13 çocuğun tutuklandığı, 8 çocuğun gözaltına alındığı ve mahkemelerin 5 çocuk için çeşitli hapis cezaları verdiği belirtildi.

GÖÇ VAKFININ ÖNERİLERİ

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu hale getirmelidir.

– Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar yapılarak gerekli önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.

– TÜİK istatistiklerinde çocuklar görünür kılınmalıdır. İstatistikler 0–18 yaş grubuna ilişkin verilerin net olarak görülebileceği yöntemler ve yaş aralıkları bazında toplanmalıdır.

– Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda BM Çocuk Hakları Komitesinin tavsiyeleri ışığında, çocuk koruma mekanizmalarının oluşturulması için tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır.

– Medeni Kanun’un 124. maddesi değiştirilmeli ve aile rızası ile 18 yaş altındaki çocukların evlendirilebilmesi yasaklanmalıdır. Din adamlarının 18 yaş altındaki çocukların dini nikahlarını kıymalarına cezai müeyyide getirilmelidir.

– Silahlı Çatışma Ortamında Çocukların Korunması Hakkı çerçevesinde ilgili kurumlar ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ ilkesine uygun olarak gerekli tedbirleri almalıdır. (İstanbul/EVRENSEL)