Akademik başarı düştü

11 Mart 2014

Akademik başarı düştü

Hürriyet, Nuran ÇAKMAKÇI, 11 Mart 2014
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25981326.asp

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG), kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen zorunlu kademeli eğitim sistemini inceledi.

‘Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi’ başlıklı araştırma raporunda, pilot uygulama yapılmadan hemen geçilen 4+4+4 sistemiyle ilgili görüşler yer aldı. Raporda branş öğretmenlerine uyum programı verilmesi, derslik yatırımlarının artması, okul yemeğinin eğitim politikasının gündemine alınması ve en az 26 bin ek kadro tahsis edilmesi istendi. Kesintisiz 8 yıllık eğitim sistemi içerisinde okuyan 5’inci sınıf öğrencileri ile 4+4+4 eğitim sisteminde okuyan 5’inci sınıf öğrencilerinin eğitim çıktıları ve okul ortamları karşılaştırıldı. Araştırmaya, 33 ilde toplam bin 894 öğrenci katıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 9 ilde toplam 63 öğrenci ile görüşmeler yapıldı. Öğrencilere genel olarak 4’üncü sınıftan 5’inci sınıfa geçişte nelerin değiştiği, bu değişikliklerin onları nasıl etkilediği, seçmeli dersler konusundaki deneyimleri ve algıları soruldu. Bakanlığın geçiş sürecinde ortaya çıkan sorunları giderme çabasında olduğu vurgulanarak, “Bu çabaların cinsiyet, sosyoekonomik durum, özel gereksinimli öğrenciler ve diğer risk grupları dikkate alınarak izlenmesi ve değerlendirilmesi yaşamsal önem taşıyor” notuna yer verildi.

Öğle yemeği programa alınmalı
– Rapordaki öneri ve sonuçlar kısaca şöyle:
Öğrenciler okuldan geç çıkıyor: Orta okullarda seçmeli derslerle beraber haftalık ders saati 30’dan 37 saate yükseldi. Ders saatlerinin uzamış olması sabahçıların saat 06.00’da okula gelmesine, öğlencilerin 19.30 gibi geç saatlerde okuldan ayrılmasına yol açtı. sabahçıların daha az kahvaltı etmesine ve öğlencilerin daha az öğle yemeği yemesine neden oldu. Devlet okullarında dezavantajlı grupları hedef alan ücretsiz öğle yemeği uygulaması sağlıklı ve yeterli beslenmenin ötesinde, çocukların sosyal gelişimini, akademik başarısını olumlu yönde etkiliyor aynı zamanda okul terk ve devamsızlığının azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, devlet okulları için okul yemeği programı oluşturulmasının eğitimin politika gündemine alınmasında yarar var.
– Dikkatleri dağıldı, sıkıldılar: 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarında 5’inci sınıf öğrencilerinin Matematik, Fen, Türkçe ve İngilizce notları karşılaştırıldığında, başarı düzeyinin 2012-2013’te önemli ölçüde daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Öğrencilerin ders işlerken daha çok sıkıldıkları ve dikkatlerinin dağıldığı, dersleri takip etmekte zorlandıkları, öğretilenleri kısa sürede unuttukları sonucuna ulaşıldı. Bu durum da öğrencilerin akademik başarılarının düşmesine neden oldu. Ancak, akademik başarıdaki gerilemeyi açıklayabilecek başka etkenler de bulunabilir.
– Öğretmenlere de uyum eğitimi: 4’üncü sınıftan 5’inci sınıfa geçecek öğrenciler için uygulanması planlanan, uyum eğitimi programı çocukların bir üst kademede kendilerini bekleyen değişikliklere hazırlanmaları için yardımcı olacak. Benzer desteğin branş öğretmenlerine de verilmesi gerekiyor.
– Derslik yapımına bütçe ayrılmalı: MEB yatırım bütçesi tüm okulların tam gün öğretime geçmesini sağlayacak ve bu durumda ortaya çıkan derslik gereksinimini karşılayacak biçimde arttırılmalı.
– 26 bin öğretmene ihtiyaç var: Ortaokullara en az 26 bin ek öğretmen kadrosu tahsis edilmeli. Ortaokullar için ders saatlerinin yüzde 23 arttığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, ilköğretimde kadrolu öğretmen sayısı sadece yüzde 6 arttı. 2013-2014 öğretim yılında ders saatleri 37’den 35’e indirildiğinde bile, mevcut kadrolu öğretmen sayısı ders saatlerindeki artışı karşılamaktan uzak.