Aile Bakanlığı, çocuğa şiddetin önlenmesi için program yapacak

12 Aralık 2013

www.haber01.com / 12.12.2013

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlık olarak ‘Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı’nı hazırladıklarını açıkladı. Eylem planındaki hedeflerden birininde medya üretim ve yapımında çocuk haklarına…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlık olarak ‘Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı’nı hazırladıklarını açıkladı. Eylem planındaki hedeflerden birininde medya üretim ve yapımında çocuk haklarına uygun yaygıncılık politikaların geliştirildiği ve uygulandığı bir yapının oluşturulması, bu konuda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın arttırılması olduğunu kaydeden Bakan Şahin, “Bu çerçevede başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Kuruluşları, Basın Yayın Meslek Örgütleri, Dizi ve Film Yapım Şirketleri, Reklamcılar Derneği, İletişimciler Derneği gibi kurumlarla işbirliği yapılması hedeflenmekte.” diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e cevaplaması istemiyle ‘Okullarda taciz ve cinsel istismar vakalarının artmasına ve bunun önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin’ soru önergesi verdi. Önergeye verdiği cevapta bakanlık olarak çocukların sağlıklı gelişiminin temin edilmesi amacıyla ihmal ve istismar konularında toplumda bilinç, duyarlılık ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocukların ailelerine, çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

Ailelere bakanlıkça yürütülen projelerle destekler verildiği ve etkili ebeveyn rolleri bakımından yeterli hale getirilmeye çalışıldığını kaydeden Şahin, “Bu bağlamda çocuğa yönelik taciz, ihmal ve istismar gibi her türlü şiddetin önlenmesi için illerde faaliyet göstermekte olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerimiz ve bünyesindeki kuruluşlarımız ile çeşitli eğitim seminerleri, programlar ve bilgilendirici broşürler aracılığıyla toplumun tüm kesimine (kamu çalışanları, genç nüfus kitlesi vb.) ulaşılması hedeflenmekte bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.” açıklamasında bulundu.

“BU TARZ OLAYLARIN GÜVENLİK GÜÇLERİNE İNTİKAL ETME ORANI YÜKSELMEKTE”

Ülke genelinde 81 ilde kurulan ve 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren İl Çocuk Hakları Komiteleri bünyesinde akrandan akrana tekniği ile ‘Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri’ verildiğini hatırlatan Şahin, “Koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında ailelerin istismar riski yönünden değerlendirilmesi meslek elemanlarınca yapılmakta, risk taşıyan ailelere danışmanlık hizmet verilerek risklerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için sosyal destek verilmekte. Diğer yandan sorunun çözümünde, konuşla ilgili birçok toplumsal sektörün aktif rol alması, koruyucu önleyici çalışmalarda kamusal işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütülmekte. Bakanlığımız 8 Haziran 2011 tarihinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Bu tarihten itibaren taciz ve istismar olaylarına yönelik bir artış olduğu konusunda net verilen bulunmamakla birlikte konuya dair toplumda oluşan farkındalık ve bilinç düzeyinin yükselmesi sonucunda bu tarz olaylar medyaya daha fazla yansımakta ve güvenlik güçlerine intikal etme oranının yükselmekte olduğu düşünülmekte.” şeklinde konuştu.

“TRAVMAYA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARIN TEDAVİLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR”

Mağdur çocuk, aile ya da üçüncü kişilerin ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Danışma Hattı ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kanalı ile şikayetlerini iletebildiklerini vurgulayan Şahin, ayrıca dilekçe yolu ile ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine de doğrudan şikayetlerini iletilebildiğini dile getirdi. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde çocuk için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlık ve danışmanlık tedbiri olduğunu hatırlatan Şahin cevabında şu noktaları dile getirdi: “Taciz mağduru olan bir çocuğun psikolojik olarak tedavi görmesine yönelik olarak bu iki tedbirin alınması ve uygulanması sağlanmakta. Kanunlar çerçevesinde korunma ihtilacı olduğu tespit edilen ve hakkında ilgili mahkeme tarafından korunma-barınma tedbir kararı verilen istismar mağduru çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve davranış bozukluklarını gidermek üzere rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlanması amacıyla bakanlığımızca bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde uygulanan rehabilitasyon programı süresince ihtiyaç duyulması halinde psiko-sosyal yönden travmaya uğramış bu çocuklar ile kuruluşlarımızda görevli meslek elemanları tarafından mesleki çalışmalar gerçekleştirilmekte olup çocuklar için tıbbi tedavi gerektiren durumlarda çocukların tedavileri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla koordineli yürütülmekte.”

Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı’ndaki hedeflerden birininde medya üretim ve yapımında çocuğun yüksek yararının gözetildiği, çocuk haklarına uygun yaygıncılık politikaların geliştirildiği ve uygulandığı bir yapının oluşturulması, bu konuda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın arttırılması olduğunu kaydeden Şahin, “Bu çerçevede başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Kuruluşları, Basın Yayın Meslek Örgütleri, Dizi ve Film Yapım Şirketleri, Reklamcılar Derneği, İletişimciler Derneği gibi kurumlarla işbirliği yapılması hedeflenmekte. Ayrıca Ulusal Çocuk Forumu kapsamındaki cinsellik, medya ve internetin de yer aldığı ‘Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri, Çocuk-Gençlerin İnternet ve İletişim Teknolojilerini Kullanımı’ konusunda konferans ve çalıştay düzenlendi. Çocuk ve yetişkin çalıştay sonuç bildirgeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Milletvekilleri ve yetkililerle paylaşıldı. Meclis Başkanımız Cemil Çiçek’in talimatlarıyla konuya ilişkin TBMM araştırma komisyonu kuruldu ve çalışmalarına başladı.” ifadelerini kullandı.