Adli birimlere 100binin üzerinde çocuk sevk edildi! 131172 çocuk mağdur! Cinsel suç mağduru çocuk sayısı 11bin’in üzerinde!

7 Agustos 2015

Her yıl yayınlanan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” istatistiklerinin 2014 yılı sonuçları yayınlandı. Güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, güvenlik birimi kayıtlarına geçmiş veya geçmemiş, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş her bir çocuğu, diğer bir ifadeyle her bir olayı ifade etmektedir. Üretilen ayrıntılı istatistikler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK)’dan alınan verilerle oluşturulmaktadır.

Not: Uluslararası ve ulusal kanunlar uyarınca 18 yaşını bitirinceye kadar herkes çocuktur. Ne yazık ki aşağıdaki istatistiklerde 18 yaşında olanlar yer almamaktadır.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18525

Türkiye İstatistik Kurumu Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2014 Haber Bülteni

Download (PDF, 184KB)

Mağduriyet türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar

Download (XLS, 76KB)

Geliş nedenine göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar

Download (XLS, 29KB)

Geliş nedeni ve yaş grubuna göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar

Download (XLS, 30KB)

Geliş nedeni ve güvenlik birimi tarafından yapılan işlem türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar

Download (XLS, 28KB)

İsnat edilen suç türü ve yaş grubuna göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar

Download (XLS, 36KB)

Yaş grubu ve kullandığı bağımlılık yapan madde türüne göre güvenlik birimine suç isnadı ile gelen veya getirilen çocuklar

Download (XLS, 32KB)