Acar: “Çocuk gelinin önüne geçilmeli”

14 Şubat 2014

 

Bizim Antalya / 14.02.2014

 

CHP Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar’ın, erken yaşta dini nikah kıyanlara verilen cezaların artırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görüşüldü. Acar, “Çocuk gelin ve kadına şiddet olayları birbiriyle bağlantılı” dedi.

 

Erken yaşta dini nikah kıyılması ve evlenme yaşının 18’e yükseltilmesine ilişkin kanun teklifleri TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda (KEFEK) görüşüldü. Komisyon, tekliflerin birleştirilerek, esas komisyon olan Adalet Komisyonu’na gönderilmesini kararlaştırdı.

 

Acar teklifin gerekçesinde, Türkiye’de yaşanan sosyal sorunların başında kadına yönelik şiddet geldiğini, kadınların yaşam hakkının ağır tehdit altında olduğunu kaydetti. Acar, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çok kapsamlı çalışmalar yapılması gerekliliği açıktır. Bu kapsamda, karşılaşılan temel sorunlardan biri de çocuk gelinlerdir. TÜİK verilerine göre, 18 yaşın altında evlenen çocukların sayısı giderek artmaktadır. Ayrıca, küçük yaştaki kız çocuğunu evlendirebilmek için açılan davalarda da önemli artışlar olduğu görülmektedir. Çocuk gelin sayısı artarken, kadına yönelik şiddet olaylarının da artması tesadüf değildir. Bu olaylar birbiriyle bağlantılıdır” dedi.

 

Kanun teklifleriyle evlenme yaşının 18’e yükseltilmesi, bu yaştan önce dini nikah kıyanlara verilen cezaların da arttırılması öngörülüyor.