A.B.D. Çalışma Bakanlığı’nın 2012 Yılına Ait Türkiye

7 Ekim 2013

Çocuk İşçi Kullanımının En Kötü Biçimlerine İlişkin Tespitleri

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti 2012 yılında çocuk işçi kullanımının en kötü biçimlerini ortadan kaldırmak çabalarında orta düzeyde ilerleme kaydetmiştir. Hükümet, zorunlu eğitim yaşını 17’ye çıkaran bir yasa geçirmiş ve ulusal düzeyde bir çocuk işçi kullanma anketi yaptırmıştır. Buna ek olarak, hükümet çalışma müfettişlerinin sayısını 141’e çıkarmış ve çocuk işçi çalıştırma sorununa değinmek amacıyla yerel yönetimlerde kapasite artırımına yönelik bir proje başlatmıştır. Her ne kadar hükümet özellikle tarım alanında yoksullukla mücadele etmek ve çocuk işçi konusuna değinmek için bir dizi programı desteklemekteyse de, küçük veya orta boyda iş yerlerinde çocukların sanayi alanındaki işlerde veya ağır veya tehlikeli işlerde çalıştırılmaları ile mücadele eden hiçbir program yoktur. Çocuklar tarım alanındaki tehlikeli işlerde en kötü koşullarda çocuk işçi olarak çalışmaya devam etmektedirler.

turkeytrans child labour US-Tr

turkey child labour US