893 bin çocuk çalışıyor

2 Nisan 2013

 

AA / 02.04.2013

 

TÜİK, Türkiye genelinde Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre çalışan çocuk sayısının 6-14 yaş grubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişi olduğunu bildirdi.

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanan Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre 15 milyon 247 bin olarak gerçekleşti.

Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 20,6’sını 6-17 yaş grubu çocuklar oluştururken, bu yaş grubundaki çocukların yüzde 66,5’i kentsel, yüzde 33,5’i kırsal kesimlerde bulunuyor.

Çocukların yüzde 91,5’i bir okula devam etmiyor. Yaş grupları itibarıyla 6-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 97,2’si, 15-17 yaş grubundaki çocukların ise yüzde 74,7’si okula devam ediyor.

 

İstihdam edilen çocukların yüzde 68,8’i erkek

 

Anket sonuçlarına göre, çalışan çocuk sayısı 6-14 yaş grubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişi olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyette bulunan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9 olurken, bu yaş grubundaki istihdam oranı 2006 yılı sonuçlarına göre aynı düzeyde kaldı, çalışan çocuk sayısında 3 bin kişilik artış gerçekleşti.

Çocukların istihdam oranı, 6-14 yaş grubunda yüzde 2,6, 15-17 yaş grubunda ise yüzde 15,6 oldu.

Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların yüzde 44,8’i kentsel, yüzde 55,2’si kırsal yerlerde yaşıyor. Bunların yüzde 68,8’ni erkek ve yüzde 31,2’sini ise kız çocukları oluşturuyor.

 

Çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ediyor

 

Anket sonuçlarına göre, çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula gitmiyor. Yaş grupları itibarıyla 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise yüzde 34,3’ü bir okula devam etmiyor.