4+4+4 Eğitim Sistemi’de sıkıntılar bitmiyor

11 Ekim 2012

 

Milliyet / 11.10.2012

 

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e yazılı olarak cevaplandırması için bir yazılı soru önergesi verdi.

 

Yılmaz, soru önergesinde, Bakan Dinçer‘in “Hiçbir öğretmen mağdur olmayacak” sözlerini hatırlattı. Çok sayıda norm fazlası öğretmen olması nedeniyle, öğretmenlere branş öğretmeni olma hakkı tanındığını belirten Yılmaz, bu kez de sınıf öğretmeni açığının ortaya çıktığını ifade etti. Bazı öğretmenlerin, okuldaki hizmetli personelden daha az maaş aldıklarını ifade ederek 8 yıllık bir öğretmenin maaşının bin 783 TL, aynı okulda çalışan hizmetlinin ise maaşının bin 890 TL olduğunu vurgulayan Yılmaz, Dinçer’e şu soruları yöneltti:

 

“–Öğretmen maaşlarının hizmetli maaşlarından düşük kalması nedeniyle öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz?

 

–OECD ülkelerine göre kıyaslama yapıldığında, ülkemizdeki öğretmenlerin ortalama maaşları ve çalışma saatleri hangi seviyededir ve kaçıncı sıradadır?

 

–4+4+4 Eğitim Sistemi nedeniyle norm kadro fazlası öğretmenler kaç kişidir?

 

–Milli Eğitim Bakanı tarafından ‘Hiçbir öğretmen mağdur olmayacak.’ Sözü verildiğine göre, norm kadro fazlası öğretmenlerle ilgili nasıl bir uygulama yapmayı düşünüyorsunuz? İl içi ya da İl dışı atamalarda puan esasına göre mi, yoksa idarenin takdir hakkına göre mi atama yapılıyor? Atamalarda idarenin takdir hakkı ön planda ise bu durum keyfiliğe ve kayırmaya yol açmayacak mı?

 

–Sınıf öğretmenlerinden branş öğretmenliğine kaç kişi geçmiştir? Sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni açığı ortaya çıkmış mıdır? Öğretmen açığı ortaya çıktıysa bu açık kimlerle doldurulacaktır? Öğretmen açığının giderilmesi için yeni öğretmen ataması yapmayı düşünüyor musunuz?”