12 maddelik çözüm önerisi

17 Kasım 2013

Hürriyet / 17.11.2013

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi çalışmalarını tamamladı. Çocuk delegelerin dile getirdikleri görüşlerden yola çıkılarak kaleme alınan Çocuk Bildirisi’nde, medyanın olumsuz yönlerini azaltmak için 12 maddeden oluşan çözüm önerileri sıralandı.

Türkiye’de ilk defa çocuk ve yetişkin delegelerin eşit paydaşlar olarak katıldığı I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi çalışmalarını tamamladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın himayelerinde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı ve Radyo-Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen kongrenin iki günlük yoğun çalışmaları neticesinde vizyonu “çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye” olan I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi kabul edildi. Strateji belgesinin önümüzdeki aralık ayı içerisinde hükümete sunulması kararlaştırıldı.

HAKLARIMIZIN FARKINDAYIZ

Çocuk delegelerin çocuk komisyonlarında dile getirdikleri görüşlerden yola çıkılarak kaleme alınan Çocuk Bildirisi’nde, “Haklarımızın farkındayız, medyanın da bu haklarımıza saygı göstermesini bekliyoruz” diyen çocuklar, medyanın olumsuz yönlerini azaltmak ve medyadan en iyi şekilde yararlanmak adına 12 maddeden oluşan çözüm önerilerini sıraladı. Çocuk ve medya hareketinin sivil bir yaklaşımla Türkiye genelinde örgütlenmesinin önerildiği Yetişkin Bildirisi’nde ise, “İyi medya önce çocukların hakkıdır anlayışının egemen olacağı çocuk dostu bir medya düzeninin kurulması kongrenin çocuk, yetişkin ve tüm diğer paydaşların ortak ve vazgeçilmez dileğidir” ifadeleri yer aldı.